První papouščí zologická zahrada

CZ DE EN

Ekologická výchova, ochranářství

Papouščí zoo

Centrum ekologické výchovy

Při návštěvě papouščí zoologické  zahrady je možné rovněž zavítat do centra ekologické výchovy. Bylo vybudováno v letošním roce a dozvíte se zde spoustu zajímavých informací o životě papoušků v jejich domovině, v zajetí a lidské péči. Seznámíte se s ohroženými druhy papoušků, které jsou v zahradě chováni a úspěšně rozmnožováni.

Pro žáky, studenty škol a kolektivy z řad veřejnosti organizujeme prohlídky s odborným výkladem. /nutno objednat předem na tel. 777 169 005/.

 

 

V zoologické zahradě můžete pozorovat tyto druhy ohrožených papoušků:

 

Amazoňan kubánský /Amazona leucocephala/

Amazoňan nádherný /Amazona pretrei/

Amazoňan tukumanský / Amazona tukumana/

Amazoňan zelenolící /Amazona viridigenalis/

Amazoňan velký /Amazona oratrix oratrix/

Ara arakanga /Ara macao cyanopterus/

Ara červenouchý /Ara rubrogenys/

Ara marakána /Primolius  maracana/

Ara šedolící - Ara horský /Primolius couloni/

Ara vojenský /Ara militaris mexicanus/

Kakadu žlutolící sulaweský /Cacatua sulphurea sulphurea/

 

 

 

Tito papoušci jsou vedeni dle CITES, což je Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, do skupiny I.

 

Evropská unie zařazuje tyto druhy z přílohy I do přílohy A.

CITES I - jedná se o druhy, které jsou přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením, je zakázáno s nimi obchodovat

CITES II - druhy, které by mohly být ohroženy vyhynutím či vyhubením, pokud by mezinárodní obchod s nimi nebyl přísně regulován

CITES III -  zahrnuje druhy ohrožené jen na území určitého státu, který požádal o regulaci Obchodu s nimi

Evropská unie zařazuje druhy z příloh CITES I - III do příloh A, B, C a D.